วิธีการ Hard Reset เครื่อง HTC Touch

วิธีการ Hard Reset ของเครื่อง WM5-6 ทั่วไปนั้น นอกจากการเรียกผ่านโปรแกรม Clear Storage แล้ว ยังมีการ Hard Reset โดยการกดปุ่ม เพื่อใช้ในกรณีที่เครื่องนั้น Boot ไม่ขึ้น หรือไม่สามารถเรียกโปรแกรม Clear Storage ไำด้

1. กดปุ่ม โทรออก + วางหู ทั้ง 2 ข้างค้างไว้2. จากนั้นกดปุ่ม Reset ในขณะที่ปุ่มโทรออก+วางหู ยังกดค้างอยู่ แล้วค่อยปล่อยปุ่ม Reset ก่อน รอจนขึ้นหน้าจอตามรูปนี้ จึงค่อยปล่อยปุ่มทั้ง 2 ครับ
3. ในหน้าจอนี้ให้กดปุ่ม Action(ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงกลาง) เพื่อทำการ Hard Reset แต่ถ้าไม่ต้องการ Hard Reset ก็ให้กดปุ่มอื่นๆเพื่อออกจากหน้าจอนี้


วิธีการเข้า Bootloader ของเครื่อง HTC Touch

1. กดปุ่ม Camera ค้างไว้2. จากนั้นกดปุ่ม Reset ในขณะที่ปุ่ม Camera ยังกดค้างอยู่ แล้วค่อยปล่อยปุ่ม Reset ก่อน รอจนขึ้นหน้าจอตามรูปนี้ จึงค่อยปล่อยปุ่ม Camera 
ขอบคุณ ที่มา http://www.pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=87771&PN=1
Current devices: hTC Magic , Touch Diamond Whiteedit @ 27 Nov 2009 22:29:34 by eakna

Comment

Comment:

Tweet

เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวไกล
บางครั้งก้อตามไม่ทัน

มีวิธีการต่างๆมากมายให้เราจดจำ และ นำไปใช้big smile